FILM

Still walking hejdar tidsflödet

Kore-Eda Hirakazu den japanske dokumentär- och spelfilmsregissören är för den svenska publiken kanske mest känds för sina två filmer Efter livet och Nobody knows. Nu är han aktuell med spelfilmsdramat Still walking, om en bror och en syster som med sina familjer besöker sina föräldrar för att högtidlighålla minnet av den äldste broderns dödsdag.

På samma vis som i de flesta av Kore-Edas filmer, dokumentärer såväl som spelfilmer, utgörs också den här gången, i spelfilmen Still walking, den underförstådda utgångspunkten av ett försvinnande.

  I den tio år gamla Efter livet vara allesammans döda och i den meningen försvunna och befinnande sig i ett limbo för att där en sista gång ges tillfälle att minnas det bästa i livet. I den 5 år gamla Ingen vet är det en mamma som lämnar sina fyra barn vind för våg för en ny älskare.    

Men vad Kore-Eda intresserar sig för är inte så mycket att upprätta någon försvinnandets psykologi, med varför? och hur gick det till?, utan han vänder kamerablicken uteslutande mot dem som blivit kvar, i de ångest-tillstånd eller de befrielserum och oftast både ock, som uppstår när olyckan eller över-givandet oförklarligt redan har inträffat.

Hans dröjande, eftertänksamma, både svävande och oförutsägbara berättarstil gör det möjlighet för honom att liksom hejda tidsflödet, i ett försök att upprätta ett rum där de mänskliga erfarenheterna tillåts avskiljas från sina egna personer och bli återberättade. I Still walking är färgerna urtvättade, nästan vattniga, odramatiska.

  Som när en gul fjäril uppenbarar sig och farmodern – filmens Okasan – föreställer sig att det är den döde Storebrodern – då är fjärilen inte iögonenfallande gul som en uppenbarelse från de döda pockande på utmärksamhet. Snarare är den urblekt, nästan färglös, svår att uppfatta.

Trots sitt detaljerade bildberättande är det som Kore-Edo inte ville fånga vår blick med det spektakulära utan mer hålla den vaken inför tillvarons små förvillelser.

Göran Sommardal.
goran.sommardal@sr.se