Hur stort är reklamvärdet på ett konstpris?

Idag delas ett av världens största konstpris ut i Stockholm. Två miljoner etthundratusen kronor ska hitta ner i fickorna på fyra nordiska konstnärer. Det är ett pris vars syfte är att främja samtida måleri i Norden, men i grunden handlar det om att stärka ett varumärke. Bakom miljonerna finns en tung nordisk investeringsbank. Konst och konstnärer av hög kvalitet kopplas genom prisnamnet samman med värdepapper, kapitalförvaltning och nyemissioner. Reportage av Jesper Lindau Lars Bertmar är styrelseordförande i Carnegie.