Stockholmskulturen riskerar nedskärningar

Ordentliga nedskärningar riskerar att drabba kulturen när Stockholms läns landstings koncernledning igår lade fram sitt sparförslag.
18 miljoner kronor ska bort av drygt 260 miljoner. På exakt vad är ännu inte klart, men landstinget i Stockholm är huvudfinansiärer till Kungliga Filharmonikerna i konserthuset och stödjer bland många andra Stockholms filmfestival, Cirkus Cirkör och Tensta Konsthall. Dessutom ska man inom de nya bantade ramarna ta hand om "Kultur i vården" och någon kompensation för ökade löner och kostnader har kulturen i Stockholms landsting inte fått på tio år - så den föreslagna besparingen på 7 procent är nog i verkligheten snarare 10. Jesper Lindau