Kommunerna skär ned på kulturen

Stora nedskärningar på kulturen väntar över hela landet. Hälften av landets kommuner ska skära i kulturbudgeten nästa år, det visar Kulturnytts granskning av de förslag till budget som lagts i kommunerna. Nynäshamn kommun, söder om Stockholm vill, förutom att man halverar föreningsbidragen, också dra ner på biblioteken med nästan 20 procent.
- Bland annat så innebär det då en neddragning på biblioteksverksamheten. Och då är det så att vi har 4 bibliotek i Nynäshamns kommun och i det förslag som ligger just nu så föreslås en avveckling av två av filialbiblioteken. Det känns inte bra, det gör det absolut inte för jag vet att kvaliten på kultur och fritidsutbudet i kommunen det försämras ju högst väsentligt om all de förslag som ligger framme på bordet skulle genomföras, säger Christer Dahl som är kulturchef i Nynäshamn. Över hela landet skärs det ner på kulturen under 2004. Av de 166 kommuner som svarat på Kulturnytts frågor om kommande budget är det hälften som uppger att det är dags för nedskärningar på kulturen, allt från två, tre procent upp till 20 procent av pengarna. Inte nog med det. Av de 67 kommuner som svarat att budgeten förblir oförändrad är det många som inte kompenserar för ökade löne- och kostnadshöjningar, så oförändrad är en lek med ord, det betyder att kulturbudgeten urholkas ändå. I Söderhamn i södra Hälsingland försvinner 1 miljon kronor - det blir färre bibliotekarier vid utlåningsdisken, och mindre pengar till teater och museer. Men läget är kärvt - det måste göras. - Det som hotar annars är mycket, mycket värre. Gör vi inte det här nu blir situationen ännu mer ohållbar och då kan det bli fråga om att avveckla hela verksamheter, kultur och fritid är ju en frivillig sektor, nästan inget är lagstadgat. Ja bibliotekslag finns det, men det kn vara en bok och en gubbe. Så det som först hotas i ett väldigt katastrofscenario det är ju kultur och fritidssektorn, det säger Staffan Söderlund som är kultur- och fritidschef i Söderhamn. Bakom flera av de hårdare nedskärningarna står överraskande nog en före detta skolminister, Ingegärd Wernersson, som för några år sedan beslutade om extra statsbidrag för att öka personaltätheten i skolorna. I kommunerna är det ganska vanligt att kulturen är samlad i under samma nämnd som skolan, så deras ekonomi hänger ihop. Om kommunerna skär ner för mycket på personal i skolan försvinner Wernerssonpengarna och då väljer flera kommuner istället att skära på kulturen. I Ockelbo kommun drar man ner på kulturskolans personal och biblioteksverksamheten skärs ner. Totalt upp emot tio procent av kulturbudgeten försvinner, och det för att rädda Wernerssonpengarna. - De möjligheterna vi har för att sänka kostnaderna i skolan, det handlar ju om, framförallt om material och lokaler, alltså det som inte är tjänster. Och där är vi bundna av att vi tackar ja till statsbidrag, alltså de så kallade Wernerssonpengarna. Och då måste man plocka av de tårtbitar som det är möjligt ta på då, säger Margareta Högberg som är kulturchef i Ockelbo. Många kommuner skär alltså ner på kulturen, men 16 kommuner uppger att de ska öka kulturbudgeten nästa år. Men vid en närmare granskning är det inte helt sant. Det handlar i flera fall om att kalla en kompensation för löne- och kostandsökningar för en höjning, som i Malmö som räknar upp budgeten med 4,5 procent. Men det är en kostnadskompensation, inte en höjning. Eller som i Perstorps kommun där ökningen egentligen handlar om att pengar flyttas från ett konto till ett annat. - Det är så att Kulturnämnden i Perstorp får mer pengar att röra sig med, men egentligen är det ingen utökning av verskamheten i Perstorp utan desto mer en överflyttning av medel från Kommunstyrelsen. Det är ett visst verksamhetsstöd till vår biograf, som vi är väldigt stolta över i Perstorp, som gör att Kulturnämndens budget utökas, säger Göran Olsson som är förvaltningschef för kultur i Perstorp. Jesper Lindau