Litteratur

Biografi över subjektets upplösning

Avhandlingar har skrivits om konstnären Claus Beck-Nielsens metafiktion, och det har bloggats om hans konstruerade död i media. Den uppmärksammade romanen Självmordsaktionen handlar om när demokratin handgripligen i form av en låda skulle införas i Irak.

Nu kommer biografin  Claus Beck-Nielsen 1963-2001 på svenska.

Jag har navigerat mig runt på siten Beckwerk, studerat hans gravsten, skolfoton och familjebilder. Lyssnat på dödsboets musik och sett förvaltaren av kvarlåtenskapen, som är märkvärdigt lik vad som en gång skulle i tiden var Claus Beck-Nielsen själv.
   Själv och själv, förresten? Vad är det som konstituerar en människa?

Det börjar så här: Mannen utan minne, Claus Nielsen, irrar trasig och hungrig runt centralstationen i Köpenhamn på samhällets botten, och bland myndigheterna i sitt Heimat, det allt mer vedervärdiga Danmark där ingen kan hjälpa honom för han minns inte sitt personnummer.
   Han blir en följetong i den danska pressen, tills det hela visar sig vara en iscensättning, ett projekt av konstnären Claus Beck-Nielsen, som har både lägenhet, fru och personnummer. Alla blir arga, socialarbetarna, läsarna och galleristerna.

Men den det slutar inte där. Hela Claus Beck-Nielsen kanske är en konstruktion, hans utbildningar visar sig vara helt fiktiva, vad är egentligen en familj förutom en social kliché? Pekar inte allt han gjort mot en man som bara går iväg, den ena foten framför den andra, borta.
   Om det finns ett liv så finns det kanske en barndom, en födelseattest, men någon sådan står inte att uppbringa i Beck-Nielsens fall.

Det finns en hårddisk med en dagbok där man kan läsa att den alltmer mentalt uppluckrade Claus Beck-Nielsen blir av med frun, lägenheten, alltmer förvandlas till sin konstruktion Nielsen, Nielsen som egentligen kanske var den mest verkliga av de två, och som bara försvinner, utanför bokens ramar slutligen dödförklaras.

Kanske är det kokett, kanske är det genialt, men varenda unge numera är ju specialist på subjektupplösning, vet att identiteten består av ett oändligt antal delpersonligheter att skicka ut på arenorna. Det där, det är jag. Kanske. Men vem är det då som blöder?

Katarina Wikars
katarina.wikars@sr.se

Kolla in