Stockholms stad skär i kulturbudgeten

Som Kulturnytt kunde avslöja i början på veckan så kommer mer än hälften av landets kommuner att dra ner på kulturen nästa år och nu börjar det klarna vilka nedskärningar som kommer att drabba en av Sveriges största kommuner - Stockholm Stad.
Inför valet förra året duggade vallöftena tätt om att det skulle satsas på kultur, vilket det också gjordes direkt efter valet, men nu är det andra tider, 32 miljoner kronor ska bort, ungefär 4 och en halv konsthallar av Liljevalchs storlek och Kulturförvaltningen i Stockholm lägger idag sitt förslag på hur det ska gå till. Kulturhuset minskar antalet utställningar, stänger på måndagar och drar ner på personal. Kulturskolan får färre lärare, vilket enligt kulturförvaltningen kommer att leda till längre kötid och större elevgrupper. Stadsbiblioteket kommer inte at vara öppet lika ofta och det blir även mindre inköp av media, d v s böcker och annat. Och det fria kulturlivet kommer att få mindre pengar men exakt vilka fria teater eller dansgrupper som drabbas blir en senare fråga. Nu kommer stockholms bibliotek, med sina fem miljoner besök och lika många utlån att vara öppna även nästa år och det kommer att spelas teater i Stockholm men det blir ändå ett något dystert kulturår 2004. Jesper Lindau