Litteratur

Bo Baldersson avslöjad?

I dag uppger Sveriges Radio Gävleborg att det nu är till sist står klart vem som döljer sig bakom deckarpseudonymen Bo Balderson. Conny Persson, chef på stadsbiblioteket i Gävle väljer efter 20 års vetskap att berätta att Curt-Steffan Giesecke är Bo Balderson. Giesecke var VD i Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) 1966-78.