radio

Dröjande besked oroar radiobranschen

Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth (M) gav inga raka besked om sänkt koncessionsavgift för de kommersiella radiokanalerna vid sitt framträdande på Radiodagen i Stockholm.

Kulturministern sa att hon är medveten om koncessionsavgifternas betydelse, men:
  – Samtidigt har vi en mycket bister ekonomisk verklighet som pressar oss alla till rätt tuffa prioriteringar.

Den kommersiella radion menar att sänkta koncessionsavgifter är avgörande om de ska kunna fortsätta starta fler radiokanaler, öka mångfalden och satsa på sitt programutbud. Christer Modig, vice vd MTG Radio, anar efter Kulturministerns tal att sänkta koncessionsavgifter inte står högst på prioriteringslistan.

   – Det känns rätt tråkigt att höra att de förbättringar man tittar närmast på vad gäller den privata radions förutsättningar handlar om lättade sponsringsregler och mindre lokalt innehåll. Det kommer inte att förbättra för oss så värst mycket ekonomiskt. Det är koncessionsavgiften som är det stora betungande.

Hugo Lavett, SR Kulturnytt
hugo.lavett@sr.se