Dansk balett blir av med anslag

Danska Peter Schaufuss Balletten förlorar helt sina statliga bidrag. Kompaniet har gjort sig känt för verk om bland annat prinsessan Diana, Michael Jackson och Marilyn Monroe och är just nu aktuellt med The Whos rockmusikal Tommy på Aarhus teater.

Tidigare höll Peter Schaufuss Balletten till i Holsterbro, men efter oenighet med kommunen har kompaniets ledare Peter Schaufuss sökt en ny hemvist och till slut flyttat till Vejle. Man har dock inte fått några ekonomiska löften från kommunen mer än att Vejle lovat köpa in ett antal föreställningar.

Det räcker inte, konstaterar kulturminister Carina Christensen, och därmed dras balettens årliga statliga bidrag på 11,5 miljoner danska kronor in från nästa sommar. Villkoren för statliga bidrag är lokal medfinansiering.

Peter Schaufuss Baletten har främst gjort sig känd för att ha gjort uppsättningar av i balettsammanhang ovanliga ämnen som prinsessan Diana, Michael Jackson och nu senast The Whos rockmusikal Tommy

David Richter, SR Kulturnytt
david.richter@sr.se

LÄNK: