Nyhet

Och den ska heta... Stockholms dramatiska högskola

Den 1 januari 2011 blir sammanslagningen av Teaterhögskolan i Stockholm och Dramatiska institutet verklighet. Den nya "superhögskolan" för teater, film, radio och tv kommer, som det ser ut, att ha 230 helårsstudieplatser och man slår samman båda skolornas nuvarande budgetar till en gemensam, dubbelt så stor budget. Fusionen handlar alltså inte om ekonomiska - utan pedagogiska och konstnärliga vinster, och en ny rektor ska rekryteras. Just nu pågår en stor idéprocess. Den nuvarande rektorn för Teaterhögskolan, Olle Jansson berättar för Kulturnytt om målen för den nya högskolan och avslöjar att den ska heta Stockholms dramatiska högskola.

TIDIGARE I KULTURNYTT: