Medier

Mindre sponsring i SVT

Riksdagen beslöt i går om nya regler för public service. Den mest debatterade frågan gällde antalet sponsrade evenemang i Sveriges Television. Högst 20 evenemang om året får nu sponsras.

En annan detalj som delade riksdagen är att företag och hotell bara ska behöva betala en tv-avgift.

En enad opposition röstade emot en rad av förslagen. "Regeringen undergräver med de små stegens tyranni public service-bolagens möjligheter", anser de rödgröna, enligt TT.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth försvarade i riksdagsdebatten beslutet att begränsa sponsringen. Det är viktigt för trovärdigheten att programmen är fria från reklam och att oberoendet inte kan ifrågasättas, sade hon.

Det begränsade undantaget för 20 program görs för att SVT ska kunna sända stora sportevenemang.

De rödgröna vill behålla dagens sponsringsregler och även utvidga dem till kulturområdet. Om inte försvåras SVT:s möjligheter att konkurrera om attraktiva evenemang, anser de. Dessutom är de kritiska till att bara en tv-avgift ska betalas av företag och myndigheter, eftersom det leder till ett intäktsbortfall på 80 miljoner kronor.

Beslutet innebär också att tv-avgiften på 2 076 kronor per år förblir oförändrad 2010 och 2011. Anslagen höjs med tre procent, vilket motsvarar cirka 200 miljoner kronor, 2010 och därefter med två procent per år till 2013.

Kulturnytt, SR/TT
kulturnytt@sr.se