scenkonst

Kulturrådet: "Lös pensionsfrågan"

Kulturrådets styrelse anser att scenkonstinstitutionerna ska kompenseras för de ökade pensionskostnaderna. Det skriver man i ett pressmeddelande. Statens pensionsverk (SPV) meddelade nyligen att scenkonstområdet kommer att drabbas av nya oförutsedda kostnader för de anställdas pensioner.

- Det här slår hårt mot scenkonsten och i förlängningen publiken då institutionerna inte har råd att spela lika många föreställningar, säger Kerstin Brunnberg som är ordförande i Kulturrådets styrelse.

Vid ett möte idag konstaterar Kulturrådets styrelse konstaterar att de ändrade reglerna för pensionsinbetalningar slår särskilt hårt mot scenkonstinstitutionerna som har många korttidsanställda.

De senaste årens förändringar vad gäller premiedebiteringen för tjänstepensionerna inom scenkonstområdet har lett till ökade kostnader för institutionerna. Regeringen har tidigare aviserat att dessa förändringar ska vara kostnadsneutrala och alltså inte innebära ökade kostnader för scenkonstinstitutionerna. Regeringen har därför vid flera tillfällen kompenserat scenkonstområdet med extra medel.

Kulturrådets styrelse vill att scenkonstinstitutionerna även denna gång kompenseras för de pensionskostnaderna som nu krävs in retroaktivt.

- Annars riskerar regeringens positiva satsningar på scenkonstområdet att gå förlorade, säger Kerstin Brunnberg i ett pressmeddelande.

Kulturnytt, SR
kulturnytt@sr.se