KULTURPOLITIK

Kulturen får stå för optimismen

En region som ligger i kulturpolitikens framkant är Västra Götaland, med sina 49 kommuner omkring centralorten Göteborg. Där arrangerades i onsdags en välbesökt kommunkonferens om kulturens roll i samhällsutvecklingen, med föredrag om alltifrån stadsförnyelse till amatörkultur. De goda exemplen var många, och Kulturnytt var på plats.