kulturarv

Klimat och kulturarv

Klimatkonferensen i Köpenhamn omges av hundratals kulturarrangemang som på olika sätt kommenterar och belyser miljöproblem. Klimatet finns i kulturen, helt klart.
   Men hur påverkar klimatet kulturen? Vad gör klimatförändringarna med kulturarvet, våra gamla kyrkor, fornlämningar och byggnader?
   På Riksantikvarieämbetet jobbar man i ett nordiskt projekt om hur kulturarvet påverkas av klimatförändringarna.