FILM

Simon Staho och kärlekens krigare

Fem långfilmer har danske regissören Simon Staho åstadkommit, danska och svenska: Vildspor (1998), Dag och Natt (2004), Bang Bang Orangutang (2005), Daisy Diamond (2007) och Himlens Hjärta (2008). Nu kommer nummer sex, och den är svensk: Kärlekens krigare.

Undersökning är ett ord jag har svårt att komma förbi när jag ska föreställa mig Simon Staho som filmregissör och manusförfattare, oftast tillsammans med Peter Asmussen, så också i Kärlekens krigare. Vad Staho undersöker är alltid, vågar jag säga, svaret på en väsentlig fråga ställd på sin yttersta spets, och ofta driven så långt att svaret vetter mot avgrunden. 
Men Staho vore inte en framgångsrik filmregissör om inte hans undersökningar vore infogade i mycket precisa spännramar och bilder. I Dag och natt använder han bilen som både kamerahus och reellt fortskaffningsmedel.     

Frågan i Kärlekens krigare är lika spetsig som vanligt hos Staho, även om jag inte riktigt begriper att man väljer att lansera den som en Romeo och Julia-historia. Det är den ju inte alls, inte för att Ida och Karin i Josefin Ljungmans och Shima Niavaranis gestalter är ett lesbiskt par, utan för att Kärlekens krigare vilar på en helt annan mythos. Dessutom hålls Stahos nya film inte samman så mycket av en tydlig historia och dess konsekvenser, även om hela händelseförloppet i sig är glasklart, som av en handfull filmiska iscensättningar, som alla står i förbindelse med sin outhärdliga urscen, men samtidigt vägrar att entydigt berätta vad som är orsak och verkan, vad som gott eller ont, bara vad som är ödesdigert.

Det finns några scener som lider av en sorts plåtighet, som arrangemangen kring faderns bostad, med den kroppslösa rösten, den öppnade och igenslängda dörren, den ödsligt ljudande trappan. Det är ett berättargrepp som liksom stelnar. Medan scenen med Idas återberättande av faderns saga om över-greppet mot henne, och ännu mer visionärt tvingande: flykten, vägen ut över fälten och ner till sjön och träden. Där finns en konsekvens som blir poetisk: filmkonster.


Göran Sommardal, SR Kulturnytt
goran.sommardal@sr.se