Kulturpolitik

Koffertmodellen införs nästa år

I går överlämnade regeringens särskilda utredare Kultursamverkansutredningen,som drar upp riktlinjer för hur de statliga kulturbidragen ska fördelas i framtiden. Pengar som staten tidigare öronmärkte för viss verksamhet, ska regionerna istället få bestämma själva över. De kulturpolitiska besluten ska fattas närmare medborgarna, är tanken och landets landsting ska alltså själva utforma en egen regional kulturpolitik. Det rör sig 1,2 miljarder kronor som ska överlåtas till landstingen, men inte i en portfölj vilket hittills varit liknelsen. Regeringens utredare Chris Heister talar hellre om en koffert med pengar, utan några små porföljfack.

Införandet av modellen ska påbörjas under nästa år - i Skåne, Västra Götaland, Halland, Gotland och Norrbotten - och vara fullt genomförd i hela landet 2015. Men tvärtemot vad Kulturutredningen föreslog undantas inte Stockholm från reformen - vilket både de rödgröna och Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt (FP) invänder emot.

Men Chris Heister tycker inte att Stockholm är unikt.

Skåne, Västra Götaland, Halland, Gotland och Norrbotten föreslås bli de län där portföljmodellen införs nästa år. Norrbotten fanns inte med i direktiven för utredningen, men togs med av regeringens särskilda utredare Chris Heister.

– Framförallt är det så att Norrbotten är väldigt angelägna om att vara med från början. Sen är det så att Norrbotten är ett utav de län som redan har en avsiktsförklaring med Statens kulturråd. De har ett bra samarbete med kommunerna i länet, men också med angränsande län. Jag tycker att det är en styrka i den nya modellen för kultursamverkan att vi får en bredd över hela landet, säger Chris Heister.

År 2012 bör ytterligare ett antal län ingå i modellen, föreslår utredningen. Resterande län bör kunna gå in i den nya modellen från och med den 1 januari 2013. Från och med 2015 bedömer utredningen att alla län ska omfattas av portföljmodellen.

Redan i år ska de fem utpekade regionerna förhandla med Statens kulturråd om pengar. Landstingen, där Gotland även inräknas, ska upprätta regionala kulturplaner där de fördelar statsbidrag till regional kulturverksamhet.

– Kulturplanerna ska vara treåriga. Man ska kunna planera, men de ska inte vara så pass långa att man låser in kulturen, säger Chris Heister.

Utredningen räknar med att portföljmodellen långsiktigt inte kommer att innebära några ökade kostnader, men på kort sikt kommer trycket på Kulturrådet att öka när man ska använda sig av två parallella modeller.

Utredningen föreslår att regeringen därför bör överväga att tillfälligt omprioritera medel till de extra kostnader som kan uppstå under införandefasen.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth tog emot betänkandet om utredningen av regeringens särskilda utredare Chris Heister på måndagen.

"För mig är det viktigt att kulturen kommer närmare medborgarna. Kulturen tar också allt större plats i regionernas utveckling. Jag ser därför fram emot att närmare studera betänkandet och ta del av utredarens förslag på hur vi åstadkommer detta", säger Lena Adelsohn Liljeroth i ett pressmeddelande.

Philip Ramqvist, SR Kulturnytt
philip.ramqvist@sr.se

En av de farhågor som ventilerats i debatten om portföljmodellen är att den skulle innebära ökat politikerstyre av kulturlivet, regionalt, på bekostnad av den så kallade principen om armlängds avstånd.
   Kulturnytts Mårten Arndtzén kommenterar:

Principen om armlängds avstånd har varit en grundläggande beståndsdel i europeisk kulturpolitik sen 40-talet. Ett politiskt dirigerat kulturliv var ingen särskilt sugen på, efter kriget, så medan politikerna stod för fiolerna överläts de konstnärliga besluten åt konstnärerna själva - så är till exempel Statens kulturråd organiserat, med sina referens- och arbetsgrupper, där sakkunniga tar ställning till bidragsansökningar och annat.

Chris Heister skriver att när nu en stor del av Kulturrådets bidragsgivning förs över till regional nivå, är det rimligt att den sker enligt likartade principer. Till Kulturnytt säger hon att "samrådet ska finnas". Men om hur det ska gå till säger hon ganska lite. Jo, ett minimikrav är enligt utredningen att kulturskaparna får möjlighet att lämna synpunkter på dom regionala kulturplanerna - till exempel genom ett remissförfarande.

Vilken skydlighet politikerna har att lyssna på dom synpunkterna, framgår inte. Det får de bestämma själva - möjligen ihop med Kulturrådet.

Så trots att kulturportföljen nu utretts en andra gång, och förvandlats till en koffert, kvarstår frågan: hur lång är en armslängd?

Mårten Arndtzén, SR Kulturnytt
marten.arndtzen@sr.se

Tidigare rapportering i Kulturnytt: