Kulturpolitik

Stockholm sågar, Skåne applåderar

När utredningen om portföljmodellen presenterades på måndagen var det delade reaktioner. Från Skåne kom applåder, men i Stockholm var man väldigt missnöjd.

I kulturutredningen som presenterades för ett år sedan föreslogs att Stockholm skulle undantas från modellen där regionerna får fördela statens kulturstöd. Man menade att Stockholms särskilda situation i princip omöjliggjorde ett tillämpande av en sådan metod, och att det skulle finnas risk för att Stockholms stads kulturella ställning skulle försvagas.

Men när utredningen om portföljmodellen lämnades in hade regeringens särskilda utredare Chris Heister inte gjort något undantag för Stockholm.

– Stockholmsregionen och Stockholmskulturen har alldeles särskilda förutsättningar. Jag är oerhört förvånad över att Chris Heisters utredning om portföljmodellen inte har sett Stockholms särställning, vilket kulturutredningen uppenbarligen gjorde. Vi samarbetar gärna mer i Stockholms län kring olika kulturverksamheter men vi vill göra det utan detaljstyrning från staten, säger kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP), i ett pressmeddelande.

Jag är bekymrad.

– Att tvinga på hela landet samma kulturmodell kan knappast kallas en modern regional kulturpolitik där regionerna verkligen har något att säga till om. Då blir det bara en statlig kulturpolitik i regional skepnad. Jag är bekymrad över om portföljmodellen reduceras till en statlig kulturbyråkrati på regionnivå, istället för att handla om kulturens verksamhet, säger Karin Ekdahl Wästberg (FP), ordförande i landstingets kulturnämnd.

Men Chris Heister vill att Stockholm ska se modellen som en möjlighet.

– Jag har format en kultursamverkan som bygger på att man kan ta hänsyn också till Stockholm. Stockholm är inte unikt, det finns andra kommuner som har huvudansvar, till exempel för stadsteatrar. Jag vill se den här modellen som en möjlighet för Stockholm och alla andra kommuner att se att man med samarbete kan utveckla och göra kulturen starkare, både regionalt och lokalt, säger Chris Heister.

I Skåne var man betydligt mer positiv till utredningen.

Ger goda förutsättningar
för dynamiska kulturregioner.

– Den nya modellen ger goda förutsättningar för dynamiska kulturregioner som bidrar till en stark nationell kulturpolitik, säger Rolf Tufvesson (KD), regionråd och ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

– Förslaget ligger helt i linje med Region Skånes ambitioner. Jag välkomnar särskilt att den föreslagna modellen tar ett helhetsperspektiv på statens engagemang i regionen och att Statens kulturråd får mandat att företräda den statliga nivån i dialogen med regionerna. Vi noterar dock med förvåning att detta inte omfattar biblioteksfrågorna som föreslås hanteras av Kungliga Biblioteket, tillade han.

SR Kulturnytt
kulturnytt@sr.se