Gratis inträde på Etnografiska museet

Från och med lördag den 27 februari inför Etnografiska museet i Stockholm gratis inträde.

"Vi vill göra det lättare för fler att gå på museum", säger museichefen Anders Björklund i ett pressmeddelande.

Men allting kommer i fortsättningen inte att vara gratis. Särskilda utställningar kommer att kosta.

"På Etnografiska museet inför vi en modell med gratis inträde till det breda utbudet med kulturhistoriska och samhällsdebatterande utställningar, men vi ska ta ut en avgift på program och internationella vandringsutställningar med stor publik attraktionskraft, för att finansiera reformen", säger Göran Blomberg, överintendent på Statens museer för världskultur där Etnografiska museet ingår.

SR Kulturnytt
kulturnytt@sr.se