Nesser, morötter och müsli på deckarseminarium

Håkan Nesser , Gabriella Håkansson och Kristoffer Leandoer. Det var var några av dom namn som i lördags gjorde att en sal i Folkets hus i Göteborg fylldes med en förväntansfull publik. ” Samhällsregissörens dolkstötar eller deckaren som samhällskritik” , det var titeln på lördagens litterära symposium i ABF:s regi.


 

Den outsagda frågan var huruvida den moderna krimininalromanen är förströelselitteratur eller nyttig samhällskritik. Svaren från panelen blev i en del fall överraskande. För det första var alla ense om att det inte behövs någon samhällskritik eller ädla syften som skall berättiga författarna att skriva eller läsarna att läsa deckare.


” Jag är emot det där morotstänkandet . Jag anser inte att läsandet behöver rättfärdigas överhuvudtaget. Litteratur är per definition onyttigt,”


sa Kristoffer Leandoer på seminariet. Morotsresonemanget , ja det vände sig mot den tendens som kan spåras hos samtida deckarförfattare att droppa samhällskritiska reflektioner över nynazism, rättsväsendets förfall och dylikt på var tredje sida, det blir morötterna i bakelsen för att rättfärdiga skrivandet .


” Ja, jag har ju kallat det för mueslideckare, eftersom många samtida svenska deckare börjar med att polisen sitter där med sin fru eller man och äter frukost och då äter dom nyttig frukost och så följer ett samtal där dom diskuterar vad som är bra och dåligt i samhället.”


”Det finns inget tråkigare”, tillägger Gabriella Håkansson , som sedan stolt deklarerade sin kärlek till Mickey Spillane. Och kom fram till den andra slutsatsen som kunde vara överraskande. Det finns gott om samhällskritik i deckargenren , men den kommer från höger.


”Det är absolut sant, jag har ju pratat om Mickey Spillane och hans kritik kommer från ett ultrakonservativt högerhåll, men man kan också se att mycket av populärkulturen överhuvudtaget, mycket av berättelserna och figurerna som gestaltas där är betraktade ur ett högerperspektiv,” säger Gabriella Håkansson.


Professor Hans Gunnar Axberger påpekade som jurist att rättsprocessen mycket sällan förekommer i svenska deckare till skillnad från anglosaxiska.Och det är framförallt beroende på att svenska domstolar är så vardagligt tråkiga och att författarna ofta dessutom inte vet vad dom talar om:”Jag är inte expert på deckare men jag är rätt bra på rättsväsendet och jag har en känsla av att man undviker det p.g.a. okunskap och när rättsväsendet förekommer så tycker jag ofta att den rekvisitan används på ett sätt som jag inte känner igen i alla fall,” säger Hans Gunnar Axberger.


Håkan Nessers böcker utspelar sig ju i en fiktiv värld så han behöver inte ta åt sig den kritiken mot deckarförfattarna och Håkan Nesser anger två skäl till att deckargenren är bra litteratur.


”Den är bra för att du måste berätta en spännande historia. Jag tycker att böcker kan vara spännande så läsaren skall fråga sig vad har hänt och vad skall hända nu. Det andra är att i deckaren är alltid döden närvarande och när döden är närvarande ställs de stora frågorna om livet och man får nästan gratis en hög existensiell nivå,” säger Håkan Nesser.


Den outtalade frågan på seminariet var ju också om man behöver skriva deckare för att kommentera ett samhälle där utrikesministern mördas mitt inne i Stockholm på blanka eftermiddagen och ett morddrama utspelas i en religiös sekt på uppländska landsbygden.


Men en av seminariedeltagarna hade i alla fall en uttalad ambition med sina böcker : ” Ja, jag har ju en uttalad idé om att analysera och kritisera vad jag ser som fundamentet i samhället - könsrollerna ,maktförhållandet mellan man och kvinna. Vad man uppfattar som kvinnlighet och manlighet. Det är ju det som ligger till grund för det här samhället, det är ju ändå förhållandet mellan människor,sade Gabriella Håkansson, senast med fallet boken Fallet Sandeman.


Bo Nordström