Sanne Houby-Nielsen ny museichef

Sanne Houby-Nielsen blir ny överintendent för Statens museer för världskultur. Det beslutade regeringen på torsdagen.

I Statens museer för världskultur ingår Världskulturmuseet i Göteborg samt Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm. Sanne Houby-Nielsen är i dag museichef för Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet.

"Museivärlden är inne i en snabb och spännande utveckling som banar väg för nya former av samarbeten och dialog över nationella och kulturella gränser. Statens museer för världskultur har i och med detta alla förutsättningar att bli en tydlig röst i en global historia, som integrerar barns, ungas och många andra målgruppers nyfikenhet", säger Sanne Houby-Nielsen i ett pressmeddelande.

SR Kulturnytt
kulturnytt@sr.se