American Library Association vägrar stödja Kubas fängslade bibliotikarier

I USA rasar en hård strid inom A.L.A., American Library Association, - världens största organisation för bibliotekarier med över 60.000 medlemmar. Orsaken är att A.L.A.s styrande råd vägrar kräva att Kuba friger tio bibliotekarier, som tillhör den stora grupp av politiskt oliktänkade som greps av Castro-regimen förra våren.

Striden har av en debattör jämförts med Salman Rushdiebråket i Svenska Akademien - en annan har kallat ALA för Fidel Castros nyttiga idiot - och en medlem betecknade det som skamligt när det styrande rådet nyligen återigen röstade nej till att kräva av Castro-regimen att den friger de kubanska kollegerna. ALA har i frågor om just yttrandefrihet och andra medborgerliga rättigheter i åratal setts som en viktig och tung instans, men Kubabråket har skakat om organisationen ordentligt. Bakgrunden är gripandet av tio kubanska bibliotekarier förra våren - de tillhörde en grupp på över 70 politiskt oliktänkande, som Castroregimen i ett av de största tillslagen mot oppositionen på decennier fänglade och anklagade för att bland annat ha samarbetat med USA -enligt bland annat människorättsgrupper straffades bibliotekarierna för att de gjort böcker som George Orwells 1984 och FNs deklaration om mänskliga rättigheter tillgängliga för kubanska läsare.


En falang inom ALA kräver alltså att organisationen precis som till exempel Amnesty International mycket tydligt kräver ett frigivande, men en majoritet av organisationens styrande råd motsätter sig detta - någon riktigt klar motivering ges inte till avslaget, men ledningen har i allmänna ordalag talat om att den arbetar för intellektuell frihet och informatiosnfrihet i alla länder, och det kräver den av den kubanska regeringen också. Men det har också mer än antytts från bland andra ALAs före detta ordförande att de gripna faktiskt kan ha varit amerikanska agenter.


En av de hårdaste kritikerna till ALAs ställningstagande, författaren och skribenten Nat Hentoff, skriver i tidningen Village Voice att han har svårt att tro att amerikanska bibliotekarier som får kämpa mot censur, Bushregeringens krav på att få tillgång till utlåningslistor och påtryckningar från grupper både på den politiska höger och vänsterkanten - inte ställer sig bakom kravet på ett frigivande - och han tycker att det är pinsamt att tio kubanska bibliotekarier, som han uttrycker det, övergivits i Castros Gulagläger av amerikanska kolleger som säger sig kämpa för yttrandefrihet.


Anders Ask


anders.ask@sr.se