bibliotek

Hellre köpa dyrt än låna gratis?

Biblioteksutlåningen av barnböcker minskar när priserna i bokhandeln ökar, och kommuner med många biblioteksfilialer har mindre utlåning än kommuner med få. Det är några förbryllande resultat i Kulturrådets analys av utlåning på folkbiblioteken.

I kommuner med många kvinnor görs färre barnbokslån än i kommuner med jämn könsfördelning.
– Svenska kvinnor kanske hellre köper än lånar böcker till sina barn, säger Erik Peurell, ansvarig för forskning och statistik på Kulturrådet. Men han tillägger att det behövs fler undersökningar för att kunna säga något säkert om det.

Andra resultat är mer väntade. Som att lång restid till biblioteket ger färre boklån, och att kommuner som ofta köper in nya böcker lånar ut fler. Högutbildade går oftare på biblioteket, men hög inkomst leder till färre bibliotekslån, och fler köp.

Rapporten Efterfrågan på boklån från svenska folkbibliotek är gjord av de norska forskarna Knut Løyland och Vidar Ringstad, verksamma vid Telemarksforskning i Bø, med stöd från Kulturrådet.

SR Kulturnytt
kulturnytt@sr.se