Vertigo överger e-boken

Vertigo förlag dödförklarar e-boken. Förlagets chef Carl-Michael Edenborg meddelar att man drar tillbaka sina e-böcker från marknaden och att man inte kommer ge ut några nya e-böcker. Enligt förlaget är e-böcker fula, saknar band och är utsatta för censur.

"De är undermåliga, typografiskt sett. Det som är vackert i en bok har inte bara att göra i vilken ordning bokstäverna står. Det handlar också om typsnitt, marginaler, rubriker, illustrationer, radmellanrum, indrag, paginering, sidhuvuden. Eboksformaten förmår inte hantera dessa viktiga bitar på ett bra sätt. De reducerar böcker till ren text", skriver Edenborg.

Förlaget tycker att e-boksmarknaden inte är en fri marknad. Som exempel nämner man Apple, som tar bort obscent eller provokativt innehåll från sin affär. Något som skulle hindra Vertigos ofta erotiska material.

Samtidigt säger Edenborg att förlaget älskar det digitala, och väljer istället vägen att släppa sina böcker under Creative Commons-licens. Vilket innebär att vem som helst får skanna in och digitalisera böckerna, och sedan sprida de vidare, så länge upphovsmannen anges och spridningen inte sker kommersiellt.