kulturpolitik

Göteborg vill stänga Konsthallen i fyra år

I Göteborg stormas det kring ett förslag att stänga Konsthallen. Enligt ett förslag från Kulturförvaltningen i Göteborg ska Konsthallen där stängas i fyra års tid. På så sätt hoppas man kunna få mer pengar till Konstmuseet.

Det här är ett förslag som fått kraftfulla motreaktioner och diskussionerna på bland annat GöteborgsPostens och Dagens Nyheters hemsidor visar på ett stort engagemang i frågan.

På Konsthallen vid Götaplatsen visas modern samtidskonst, medan den traditionella konsten koncentreras till Konstmuseet.

Men ekonomin är skral och för att få loss resurser började kulturförvaltningen chef Björn Sandmark skissa på ett förslag som går ut på att stänga konsthallen och låta personalen gå över till konstmuseet istället. Under fyra år skulle göteborgarna få klara sig utan konsthall, innan en ny öppnas på ett tänkt kulturcentrum på Backaplan år 2015.

Konsthallschefen Lene Crone Jensen menar att en stängning skulle skapa ett tomrum i Göteborgs hela kulturliv och att nuvarande kompetensen tappas.

GPs kulturchef Gabriel Byström kallar åtgärden obegriplig.

I går eftermiddag och kväll diskuterades frågan i Kulturnämnden men man beslöt att återremittera ärendet till förvaltningen.

Ingen i Kulturnämnden i Göteborg är emot en ny och bättre lokal för den moderna konsten, men tidigare har både moderaten Lennart Widing och vänsterpartisten Per Hållén ställt sig tveksamma till att Konsthallen skulle stängas helt.

Förra veckan fick konstnären Maja Droetto Göteborgs stads kulturstipendium, hon tycker att förslaget är huvudlöst.

- Det verkar som man ska spara pengar, säger Droetto, men sen lägger man över personal och budget på Konstmuseet och utomstående projekt. Att bara besluta sig för att stänga en konsthall utan att ha en definitiv plan för hur man ska göra känns lite oansvarigt.

Per Feltzin, SR Kulturnytt
per.feltzin@sr.se

Malin Leissner, SR Västekot
malin.leissner@sr.se