Tensta konsthall - igen...

Turbulensen kring Tensta konsthall fortsätter. Lokalen har i år ännu inte öppnats för allmänheten och nu har konsthallens vänförering beslutat att upplösa sig själv. Som skäl anger vänföreningen att man saknar förtroende för styrelsen, som man menar har förstört både en konsthalls framgångsrika verksamhet och den positiva bild av Tensta som konsthallen gett.

Dessutom ska Statens Kulturråd ompröva beslutet att konsthallen skall få 700 000 kronor i bidrag för årets verksamhet. Erik Åström på Kulturrådet säger till Dagens Nyheter att konsthallen fått bidraget under vissa förutsättningar som inte är uppfyllda. Än har ju ingen verksamhet förekommit i den stängda hallen. Ett krav har man dock uppfyllt: att två ledamöter med lokal anknytning skulle väljas in i konsthallens styrelse. Så har nu skett men det återstår alltså att se om det räcker för fortsatt förtroende hos kulturrådet. Den 6 maj tar man upp bidragsfrågan på nytt.