Konst | inrikes

Är Fritidsflickan i Ystad fascist?

I Ystad har det blossat upp ett mindre konstbråk. I ett medborgarförslag har föreslagits att man ska göra en offentlig staty av konstnären Stig Blombergs statyett Fritidsflickan som tillverkades till fritidsutställningen i Ystad 1936. Statyetten föreställer en naken kvinna som fläker ut armarna mot himlen.
 – Fascistoid och omodern estetik menar Ystads konstmuseums chef Yrr Jonasdottir som protesterat i ett brev till kommunen.

– Det är en 30-talsestetik som visar den här sunda idealmänniskan, fascistisk estetik helt enkelt. Sen så reagerar jag på att det är en naken kvinna som står och fläker ut sin kropp, jag vet inte om världen behöver fler nakna bronsstatyer, säger Yrr Jonasdottir.

Men ägnar inte du dig åt en form av estetisk och moralisk värdering av konst, någon form av omvänd Entartete kunst?
– Nä, det tycker jag inte. Jag tycker man ska fundera över vad det är för signaler man skickar ut när man väljer att lyfta fram någonting som kommer från en annan tid, säger Yrr Jonasdottir.

Entartete kunst, eller degenererad konst, var ett uttryck som tyska nazister använde på 30-talet för sådan konst man inte ansåg var duglig. Men Yrr Jonas dottir säger att hon inte vill censurera. Att visa all konst är ok. Ska den däremot vara permanent, bör man tänka efter vad den signalerar.

Moderata kultur- och turismnämndsordföranden Cecilia Fahlborg ställer sig dock frågande till Yrrs uppfattning.
– Jag gör inte alls de kopplingarna, varken till fascismen eller kvinnoförtrycket. I konstens värld finns det väl hur mycket nakna kvinnor och män som helst?