Kulturpolitik

I väntan på nästa kulturminister

Idag ska den nya regeringen vara klar och presenteras. Många väntar på besked om vem som får rollen som kulturminister. Det har spekulerats i att Lena Adelsohn Liljeroth inte kommer att sitta kvar och om att istället folkpartiet ska ta över ministerposten. Men vad har hennes insatser betytt?

Professor Svante Beckman forskar bland annat på kulturpolitik vid Linköpings universitet och han sammanfattar Adelsohn Liljeroths insats såhär.
– Den har gjort ett blekt och ganska obestämt intryck. 

Det fanns stora förväntningar i samband med att kulturutredningen tillsattes men entusiasmen var inte lika hög när förslagen sedan presenterades.

Koffertmodellen var ett av ett av förslagen och problemet där är att man än i dag inte vet vad den innebär för typ av omfördelning av ansvar från stat till regionerna säger Svante Beckman.

– I praktiken förutsätter reformen en landstingsorganisation som vi ännu inte har annat än i Västra Götaland och i Skåne, organisationer som är stora nog för att bedriva kulturpolitik.

Svante Beckman skulle gärna se ett skifte av person på kulturministerposten men vill inte sia om vem som skulle vara en passande efterträdare.

Men han påpekar att Lena Adelsohn Liljeroth kommer inte heller att bli ihågkommen som en minister som ökat budgeten till kulturen särskilt mycket. 

Och just mer pengar önskar sig Jenny Johannisson, av en framtida kulturminister. Hon arbetar vid Centrum för kulturpolitisk forskning i Borås där hon forskar på regional och kommunal kulturpolitik.

Hon tycker inte att det skett så stora förändringar att man skulle kunna prata om en förbättring snarare tvärtom. Den viktigaste frågan ur hennes perspektiv har varit samverkansmodellen.

– Jag är osäker på huruvida modellen hade genomförts även om vi haft en rödgrön regering, men då kanske med mer pengar, säger Jenny Johannisson.

Hon önskar sig också en mer seriös diskussion om alternativ för hur man ska bedriva kulturpolitiken.
– Alltså att man inte måste göra på ett sätt över hela Sverige.

Ett annat önskemål är att regeringen inte viker sig för Sverigedemokraternas kultursyn och går den tillmötes. Partiet vill ju bland annat ta bort statliga stöd till mångkulturella kulturprojekt och till kulturyttringar som syftar till att chockera, uppröra och provocera.

Tobias Nielsén är kulturekonom och förläggare. Han utvärderar kulturpolitiken och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth så här: 

– Mandatperioden har haft fokus dels på entreprenörskap och företagande och dels på regionalisering. Men det är inte Adelsohn Liljeroths egna idéer menar han.

– Hon har fångat upp två starka europeiska trender som vi knappast kunnat ducka för längre, säger Tobias Nielsén.

Han menar att det är en bra sak att tendenserna får ett sammanhang men han vill samtidigt inte att debatten om entreprenörskap ska bli så endimensionell som den blivit och han varnar för att det krävs mer ledarskap i regionaliseringen.

– Det för att hävda långsiktighet så att medlen inte går till tveksamma eller populistiska åtgärder i stället för, som de borde, komma närmare där kulturen sker.