Frank Gehry och Sune Nordgren i danskt samarbete

Den kanadensisk-amerikanske stjärnarkitekten Frank Gehry närmar sig Norden med ett uppdrag att förnya den danska staden Sønderborg, längst ner på Jylland, vid gränsen till Tyskland. Här har Frank Gehry gjort en ‘master plan’ som bland annat rymmer en konsthall för interaktiv konst som ska ligga nere vid kajkanten. Och projektledare för innehållet är ingen mindre än svenske museimannen Sune Nordgren, som ju samtidigt driver Kivik Art Center i Skåne och museiprojektet Vandalorum i småländska Värnamo.

Vandalorum har inför sin öppning i vår inlett ett samarbete med det brittiska konstindustrimuseet Victoria & Albert Museum för att byta utställningar med varann. Victoria & Albert har länge hört till de mest vitala och framgångsrika konstinstitutionerna i Europa, och snart kommer alltså några av deras utställningar också att visas i Värnamo.