nyhet | forskning

Skådespelares förvirrade känsloliv

För skådespelare ingår det i yrket att använda sig av personliga erfarenheter för att kunna gå in i en roll. Men vad kan det få för följder för det privata känslolivet?
   Sociologen Stina Bergman Blix disputerar på ämnet känslor i arbetslivet, och har i sin avhandling intervjuat skådespelare om hur de använder sig av sig själva.