Rundström tar över Agenda efter Hübinett

SVT tvingar byta programledare för Agenda och Aktuellt efter gårdagens regeringsförklaring. Anledningen är att programledare Karin Hübinett är syster till den nya arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (M).

Nu tar istället Marianne Rundström över som programledare för Agenda. Det medan Hübinette ska få andra arbetsuppgifter inom SVT.