Thure Stenström får De Nios pris

Litteraturprofessorn Thure Stenström vid Uppsala universitet och Stig Strömholm, professor i civilrätt med internationell privaträtt vid Uppsala universitet, och har tilldelats samfundet De Nios Särskilda pris. De får därmed 200 000 kronor var.

Samfundet De Nio är en litterär akademi med nio valda ledamöter. Samfundet instiftades 1913 och har till huvudsaklig uppgift att dela ut litterära priser.