Poeten Kristofer Flensmarcks nya bok gavs ut på Twitter

1:13 min

På torsdagskvällen klockan nio kom en ny bok ut. Anledningen till att det går att vara så exakt är att den publicerades på mikrobloggen Twitter.

Det är Poeten Kristofer Flensmarck som under sökordet IBKFF, kort för titeln Ingmar Bergman Kristofer Flensmark Fragment, ger ut sitt senaste diktverk i mikrobloggsformat..

Boken består av en lång dikt med utgångspunkt i auktionskatalogen med Ingmar Bergmans kvarlåtenskaper som författaren sen väver sanmman med en personlig kris som drabbat honom efter en skilsmässa.

På frågan varför han valt mikrobloggsformatet säger Kristofer Flensmarck till SVT:s litteraturprogram Babel att det är dyrt att köpa poesi och att det här är ett nytt sätt att publicera med potential att nå betydligt fler människor.

Sök alltså på bosktavskombinationen IBKFF på mikrobloggen och bedöm själv om du tycker att Twitter är en smart plattform för distribution av litteratur. Eller om det bara är en PR-strategi inför höstens pappersutgåva av boken som kommer i en liten, signerad - och om man får gissa - en ganska dyr utgåva.