Ljusare arbetsmarknad?

Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen Kultur Media minskade i april med över 500 i personer jämfört med samma period förra året.

Totalt var 9 374 arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen Kultur Media. Även antalet arbetslösa är färre än förra året och det trots att antalet nyanmälda lediga platser inte är lika många.
   Birgitta Johansson, chef för Arbetsförmedlingen Kultur Media säger att det är en mycket positiv utveckling och de arbetssökande uppenbarligen hittar jobb över hela arbetsmarknaden. Hon hoppas också att den kommande vårprognosen ska visa att de sökande också får jobbtillfällen där deras yrkeskompetens kommer till användning.