Facebook-fejd kan nå USA:s högsta domstol

Tvillingbröderna Winklevoss, som anklagat Facebooks grundare Mark Zuckerberg för idéstöld, har fått avslag på sin begäran att upphäva en två år gammal förlikningsdom. Nu planerar syskonen att vända sig till USA:s högsta domstol.

De identiska tvillingarna och OS-roddarna Cameron och Tyler Winklevoss, som var klasskamrater till Zuckerberg på Harvarduniversitetet, nådde en förlikning med Facebook för två år sedan som gjorde dem 65 miljoner dollar rikare. Nu anser de att de, i ljuset av information som framkommit sedan dess, är berättigade till mer.

Men tvillingarna lyckades inte övertyga appellationsdomstolen i San Francisco att riva upp domen, som enligt domaren Alex Kozinski var “tämligen fördelaktig” för syskonen Winklevoss. Därför vänder de sig nu till Högsta domstolen.