Landets dramatiker har fått nytt avtal

I fyra år har förhandlingarna mellan Sveriges Dramatikerförbund och Svensk Scenkonst pågått. Nu har man slutit ett tvåårigt avtal som innehåller uppräkningar av ersättningar men tar också upp frågan om hur dramatiker ska ersättas när det gäller webbsändningar och digitala biografvisningar.

-- Svensk Scenkonst har under lång tid föreslagit omstruktureringar av avtalet som, enligt vår uppfattning, skulle leda till sänkningar av ersättningarna till våra medlemmar. Det är en framgång att vi har försvarat avtalet och att vi dessutom fått en bra procentuell uppräkning, säger avtalschef Camilla Ahlgren i ett pressmeddelande.

- Vi är särskilt glada att få gehör för en arbetsgrupp kring de digitala frågorna, säger förbundsdirektör Susin Lindblom i pressmeddelandet. Vi vill särskilt lyfta frågor kring tillgänglighet, kvalitet, upphovsrätt, affärsmodeller och inte minst behovet av kulturpolitiska insatser.

SR Kulturnytt