Film | Nyheter

Bergmancenter på Fårö har inga pengar

2:26 min

Stiftelsen som driver Bergmancenter på Fårö är i ekonomisk kris. Detta efter ett nej till EU-pengar som skulle gå dels till att rusta Fårö skola där centret håller till, dels till att bygga upp verksamheten.

– Vi hade hoppats att de här pengarna skulle vara vår grundplåt och i bidragsvärlden där vi befinner oss så handlar det alltid om medfinansering så utan de här medlen är det svårt att gå vidare som vi planerat. Vi vet inte hur det blir, säger Jannike Åhlund, som är verksamhetsledare för Stiftelsen Bergmancenter på Fårö.

Hur långt räcker de pengar ni har nu?
– Ja i slutet av september är vi nog nere på noll.

Arvet efter Ingmar Bergman är tredelat. Det finns en stiftelse som har hand om hans verk med alla manus och upphovsrätten som följer med dem, sen är det själva Bergmangårdarna på Fårö där Ingmar Bergman bodde. De köptes av en norsk miljardär och är nu ett residens dit konstnärer, forskare och journalister kan ansöka om att få vistas och arbeta. Så finns det en mer publik del: Bergmancenter på Fårö som anordnar Bergmanveckan och har guidade bussturer till de inspelningsplatser som Bergman använde på Fårö. För en månad sedan fick stiftelsen som driver centret ta över Fårö skola och det är en del av problemet.

– Den verksamhet vi har är Bergmanveckan och bussturerna och där kan vi generera egna pengar men det övriga vi kallar Bergmancenter är ju en tom skola. Det är en den verksamheten vi håller på och bygger upp och där kan vi inte generera några egna medel om vi inte kommer över tröskeln till den byggnad där vi sitter, säger Jannike Åhlund.

De åtta miljonerna var en del av en budget på 20 miljoner som Bergmancentret hoppats få ihop. Pengar som skulle gå dels till att renovera skolan, dels till att bygga ut verksamheten med utställningar, bibliotek, visningsrum och pedagogisk verksamhet. Om finansieringen inte löser sig kan årets Bergmanvecka bli den sista:

– Skolan är navet i verksamheten, här har vi kontor, utställningar, aktiviteter och program under Bergmanveckan. Och när vi kör de guidade bussturerna är det här vi tar emot folk och det är här de får se filmklipp innan de åker ut till inspelningsplatserna. Utan skolan har vi svårt att bedriva någon verksamhet överhuvudtaget så vi ligger lite risigt till, sade Jannike Åhlund verksamhetsledare för Stiftelsen Bergmancenter på Fårö.

Stiftelsen har vänt sig till regeringen och bett om ett engångsbelopp på 6 miljoner kronor för att kunna renovera skolan. Man har också anhållit om ett statligt verksamhetsbidrag på 750 000 kr per år i tre år. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth låter hälsa till Kulturnytt att ytterligare bidrag till Bergmancenter inte är aktuella. Stiftelsen fick 500 000 kr i fjol. Regeringen har hittills satsat cirka 23 miljoner på olika projekt för att bevara arvet efter Ingmar Bergman.