Ja till sänkt e-bokmoms

Riksdagen säger ja till sänkt moms för e-böcker. Skatteutskottets förslag om samma momssats på alla typer av böcker antogs av en i stort sett enig riksdag på onsdagen, skriver Svensk Bokhandel.

Riksdagsbeslutet gällde Sveriges syn på EU-kommissionens så kallade grönbok om mervärdesskattens framtid, där en av punkterna gällde frågan om likvärdig moms för alla av böcker oavsett format.

I dag har har e-böcker och nedladdningsbara ljudböcker 25 procents moms, jämfört med övriga böckers 6-procentiga momssats.

TT Spektra