Litteratur

Nytt litteraraturstipendium

Stiftelsen Natur & Kultur utlyser nio nya stipendier för författare och journalister. Stipendierna är på vardera 100.000 kronor och kommer att delas ut årligen med start i år.

Medel kan sökas för bokprojekt, längre artikelserier eller andra undersökande skrivprojekt. De projekt som kan komma i fråga ska  överensstämma med någon eller flera av stiftelsens tankar om mellanfolkligt samförstånd, att motverka totalitära idéer och statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet.

SR Kulturnytt