Konst

Storsatsning på Poul Gernes

4:57 min

I en större satsning gör Lunds och Malmös konsthallar en gemensam retrospektiv med dansken Poul Gernes som dog 1996. I mer än 30 år bodde han i Skåne men verkade nästan uteslutande i Danmark. Konst till folket var hans kännetecken och mission.

I sverige är han nästan obekant, annat är det i danmark där han utsmyckat mer än 150 byggnader. I utställningen får man följa resan från hans första väldigt figurativa teckningar, till det som han är mest känd för: sina jättetavlor med geometriska figurer och mönster - ränder, cirklar och punkter. Det var hans sätt att utforska grundformerna, säger hans dotter Ulrikka Gernes.

Konsten ska vara vacker och skapa glädje för vanligt folk. Den ska vara omedelbar, inte behöva tolkas eller kräva förkunskaper, menade han. Av samma skäl fick verken aldrig titlar. Han han utarbetadce system för hur slumpen kunde välja vilka färger han använde. Han motsatte sig konstkommersialism, samarbetade aldrig med gallerister och efter 1980 producerade han nästan bara verk till offentlig miljö. Och moderna museer tyckte han inte alls om.

På 60-talet startade han tillsammans med Troels Andersen den eksperimenterande konstskolan den sk eks-skolen som skulle vara ett alternativ till kungliga akademin. Det började som undervisning, men ganska snart suddades skillnaderna mellan lärare och elev ut och det blev en form kollektiv konstverkstad.

Han hade en period under 50-talet där han tappade tilltron på måleriet som uttrycksform och istället ägnade sig åt att formge tapeter och möbler. Men så kom 60-talet med experimentlustan. Och 1967 producerade han också en serie fotografier av nakna rumpor. Där modeller fått sätta sig på glasskivor och sedan fotograferas underifrån.

Till det följde ett självporträtt, som var en avgjutning i gips av hans egen nakna rumpa. Tittar man noggrant kan man fortfarande se hundratals hårstrå i skulpturen. Det var ett konstskapande som inte hade var utan komplikationer, säger malmös konsthallschef jacob Fabricius.)

David Richter
david.richter@sr.se