”Maktfullkomlig kulturminister kör över medlarna”

3:08 min

Ett öre. Så mycket har regeringen beslutat att höja biblioteksersättningen med. Nu hoppar medlarna mellan de litterära upphovsmännen och kulturdepartementet av. Sveriges Författarförbunds Mats Söderlund är mycket kritisk mot kulturministern.

Förhandlingarna om höjningen har pågått i ett drygt år. Men eftersom samtalen inte nått något resultat tillsattes i höstas medlare mellan Kulturdepartementet och de litterära upphovsmännen. 

Medlarna kom med ett sista bud den 1 juni som helt avvisades av Kulturdepartementet. Istället har man beslutat att höja ersättningens grundbelopp med ett öre från 132 öre per utlånad bok till 133.  

– Vi ville ha en höjning med 10 öre per år, bara för att komma ikapp det övriga samhället. Det här betyder en höjning med 0,75 procent att jämföra med övriga samhällets lönehöjningar på 3,4 procent, säger Sveriges Författarförbunds ordförande Mats Söderlund..

Men kulturministern är inte heller nöjd med hur förhandlingarna gått och har därför bett litteraturutredningen att se över förhandlingsformen.

– Jag tycker att vi ska ha öppna och rättvisa bidragssystem istället för ersättningar som görs upp i slutna förhandlingsrum, säger Lena Adelsohn Liljeroth i ett pressmeddelande.

– Jag beklagar att vi inte kunnat nå enighet med motparten, säger hon.

Men Mats Söderlund accepterar inte kulturministerns synsätt.

– Vi accepterar inte kulturministerns syn på biblioteksersättningen som något slags bidrag. Lena Adelsohn Liljeroth backar 100 år i synen på vad kulturarbete är värt, säger han.

Ersättningen för 2011 blir 127,9 miljoner vilket är en höjning med 1,4 miljoner.

Nästa år ska ersättningen stiga med ytterligare 4,3 miljoner kronor.

– Hur regeringen har agerat är direkt kränkande. Beslutet borde ha varit medlarnas, men regeringen väljer att agera maktfullkomligt, säger Mats Söderlund.