reportage | dans

”Det förflutna hindrar oss från att prata om förtryck”

3:28 min

Yttrandefrihet och censur när Europa möter islam – det är ämnet danskompaniet DV8 tar upp i sin nya uppsättning Can we talk about this?, där dans samsas med klipp ur intervjuer.

Bland de som intervjuas är Aysan Hirsi Ali, islamkritiker och förre detta parlamentsledamot i Nederländerna och Flemming Rose, kulturredaktör på Jyllandsposten. Gruppen är i Stockholm för en förhandsvisning av uppsättningen som samproduceras tillsammans med Dansens Hus.

– Vi människor rör oss hela tiden så jag använder kroppsspråket och utvecklar det. I den här uppsättningen har jag pressat det för att se hur långt man kan ta det i dansen, säger Lloyd Newson, danskompaniets konstnärlige ledare.

Lloyd Newsons uppsättningar är mer rörelse än klassisk dans. Och den här gången har han tagit fasta på kroppsspråket och utvecklat det i dansen. Utmaningen är, säger han, att få dansen att samspela med innehållet och inte ligga i vägen för det som sägs.

Lloyd Newsons DV8, är ett av världens mer omtalade danskompanier där man kombinerar teater med rörelse. Det politiska budskapet är tydligt och titeln Can we talk about this refererar till de sista ord som filmaren Theo van Gogh ska ha yttrat när han mördades av en muslim som kände sig kränkt av hans islamkritiska arbete.

Can we talk about this vill belysa censur i religionens namn och i det här specifika fallet islam. Man har intervjuat en rad kända människor, många muslimer, som själva råkat illa ut när de tagit ställning för t ex kvinnors rättigheter. 37 av de intervjuade kommer att höras i uppsättningen som är en uppgörelse med det multikulturella samhällets rädsla att ta ställning mot religiösa minoriteters sedvänjor i de fall de strider mot majoritetssamhällets värderingar.

– Ja det finns en lång historia med slaveri och den vite mannens förtryck av de icke-vita, men ska vi verkligen låta det förflutna hindra oss från att prata om det förtryck som människor idag upplever, särskilt muslimska kvinnor? Varför accepterar vi det som drabbar dem, när vi aldrig skulle göra detsamma om det gällde vita européer, säger Lloyd Newson.

Lloyd Newson menar att vi fastnat i skuldfällan från det förflutna, när den vite mannen styrde över de icke-vita. Och att det är det som gör att vi accepterar förtryck av muslimska kvinnor på ett sätt som vi aldrig skulle tillåta mot vita kvinnor.

Can we talk about this är en fortsättning på gruppens förra uppsättning som hette To be straight with you och som handlade om intolerans, religion och homosexualitet.

DV8s ämnen är kontroversiella men Lloyd Newson säger att han är noga med att låta alla komma till tals och hänvisar till att det finns en övertygad islamist bland de röster som medverkar i den här uppsättningen. Och så poängterar han att det finns många moderata muslimer men att de inte hörs i debatten inte, minst på grund av att de är rädda för sina fundamentalistiska trosbröder. Och att där har majoritetssamhället en skyldighet att stödja de progressiva krafterna.

Ikväll, imorgon tisdag och på onsdag uppförs Can we talk about this på Dansens hus i Stockholm. Premiären är först senare i augusti i Sydney, Australien.