Fröding-sällskapets lyrikpris till Emil Jensen

Poeten och musikern Emil Jensen har tilldelats Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris för 2011. Priset utdelas för nittonde gången och bland tidigare pristagare finns Tomas Tranströmer, Lars Forssell, Barbro Lindgren och Kristina Lugn.

I Fröding-sällskapets motivering står bland annat att ”Emil Jensen är en mångsidig konstnär som med sin personliga berättelse speglar vår tid.”Förutom äran erhåller Jensen en prissumma på 25 000 kronor.