konst | nyheter

Ska Nerdrum få måla i fängelset?

2:25 min

Kommer Odd Nerdrum att få måla i fängelset? Den frågan har väckt debatt i Norge efter att den berömde konstnären dömdes till 2 års fängelse för skattebrott tidigare i veckan.

Kulturnytt (17/8).

Odd Nerdrum ska ha sålt konst för 10,5 miljoner kronor utan att betala skatt. För det har han dömts till två års fängelse eftersom han anses ha lagt ner mycket energi på att dölja den brottsliga verksamheten.

Men nu råder ett rättsosäkert läge i Norge: Ska Odd Nerdrum få måla i fängelset eller inte? En fråga som även kastar nytt ljus på den gamla debatten om huruvida konsten är ett kall eller en vanlig affärsverksamhet.

Kulturnytt har talat med två yngre konstnärer, som verkar kretsen kring Odd Nerdrum, som båda talar om en norsk rättsosäkerhet.

– Det är ganska bestörtande om han inte får lov att måla i fängelset, för man får ju inte bedriva näringsverksamhet, om det blir så, då har det ju gått ganska långt, säger den Svenske konstnären Christopher Rådlund, sedan länge verksam i Oslo.

Konstnären Trine Folmoe anser att det är ett alldeles för hårt straff, och är orolig att det är kopplat till Nerdrums roll i den norska offentligheten.

– Folk har ogillat Nerdrum i över 40 år och kritiken mot honom i norsk press har varit konstant i alla år. Och om det har påverkat domslutet så är det förfärligt, säger Trine Folmoe.

Vidare menar hon att rättsapparaten borde ha tagit hänsyn till Nerdrums betydelse för norsk konst och kultur.

– Jag förstår att det låter provocerande, med likhet inför lagen och så, men man borde sett helheten och tagit vara på honom istället för att döma honom så hårt, säger Trine Folmoe.

Under gårdagen gick Odd Nerdrum själv till motattack i.

– Två år i fängelse och dessutom förlorar jag mitt visum till USA. Så nu kan jag inte vara gästlärare vid Maryland Institute College of Art, eller The Pennsylvania Academy of the fine art och inte heller i New York Academy of Art, säger konstnären.

– Har de norska myndigheterna nått sitt mål nu? frågar sig Odd Nerdrum i Dagbladet, för att sedan tillägga att han väntar sig ett hyllningstelegram från den kinesiske utrikesministern.

En tydlig blinkning till alla turerna kring konstnären Ai Weiwei som fängslades av de kinesiska myndigheterna, anklagad just för ekonomisk brottslighet.