scen | intervju

Problematiskt att bara uppmärksamma offerrollen

3:01 min

Nu skriver Malmös fristadsförfattare Parvin Ardalan från Iran teater. Det är teater Foratt som sätter upp Heather Raffos pjäs Nine Parts of Desire som handlar om 8 kvinnor i en krigszon Till den har Parvin Ardalan skrivit en nionde berättelse.

I pjäsen möter man en rad kvinnor - en uppgiven läkare, en vacker målare, en engagerad kommunist osv - som alla befinner sig i krig i irak.

I texten som Parvin Ardalan tillfört plockar hon delar från alla kvinnorna, sammanflätar dem och låter neutrala röster framföra dem. På så vis blir inte upplevelser unika för just kriget i irak...

– Jag vill visa att de här kvinnornas historierna är universella, säger hon.

Parvin Ardalan menar att det är problematiskt om vi bara ger kvinnor uppmräksamhet när de är offer. Vi vill ha dem som exempel att tycka synd om. Inte ens då lyssnar vi på dem.

I sin text låter hon kvinnorna själva berätta sin historia.

– Vi är ignoreranta i vanliga fall, men så blir det krig och då pratar vi om det och vi pratar om kvinnorna. Vi säger att de är viktiga och att de råkar illa ut. Att de är offer. Men vi lyssnar aldrig på deras historier. Det är patriariklat tänkande: Vi stöttar kvinnor och barn, men lyssnar inte på dem. Det vill den här pjäsen ändra på, säger Parvin Ardalan

Självfallet är hon medveten om att hennes engagemang i vissa frågor skänker dem mer uppmärksamhet. Men det anser hon också är hennes uppgift som fristadsförfattare.

– Det viktigaste för mig och, här nu i Sverige, är att dela med mig av mina erfarenheter som kvinnlig aktivist och med mina erfarenheter hjälpa till att göra fler röster hörda.

Pjäsen Nine Parts of Desire har premiär på teater Foratt i Malmö den 27 augusti.