Charles Dickens-monument mot hans vilja

Som ett led i 200-årsjubileet av Charles Dickens födelse skall en skulptur av författaren avtäckas i hans hemstad Portsmouth. Projektet väcker kontrovers i Storbritannien. I sitt testamente uttryckte Charles Dickens explicit att han aldrig ville bli föremål för "monument eller minnesstunder", skriver Independent.

Författarens efterföljande tolkar emellertid hans sista vilja fritt och menar att han troligen avsåg den sorts grandiosa mausoleum som var vanliga under den viktorianska eran.

Dickens popularitet var vid hans död så stor att drottning Victoria beslutade att han, mot sin vilja, skulle begravas i Westminster Abbey.

Skulpturen blir den första av sitt slag i Storbritannien och har gjorts av konstnären Martin Jennings.

TT Spektra