Kungliga biblioteket söker sponsorer

Sveriges Nationalbibliotek, KB, bjuder in förmögna personer i hopp om sponsorpengar. Det skriver. Med inspiration från sin brittiska motsvarighet, British Library, hoppas KB bland annat kunna skynda på digitaliseringen av Sveriges kulturarv. "Givarkonferensen" äger rum den 14 september.

– Sponsring är nytt för oss men på bibliotek utomlands är det ju vanligt sedan länge, och i Sverige förekommer det ju redan på till exempel universiteten, säger Urban Rybink, KB:s kommunikationschef till SvD.

På British Library arbetar ett tiotal personer med att söka sponsorpengar. I Sverige ska man starta i lugn takt för att se hur det går innan en egen sponsororganisation byggs upp.

De projekt man söker sponsorer till på konferensen den 14 september är:

– Digitaliseringen av Selma Lagerlöfs hela produktion
– Digitalisering av det mesta som rör växter och frön.
– Inköp av unikt material till KB.