Säkrade kulturhyror: ”En bra lösning för alla parter”

I kulturbudgeten har regeringen gått på utredaren Sten Olsson förslag om att säkra hyrorna till kulturhus som Dramaten och Kungliga operan. Förslaget innebär att hyrorna till statens fastighetsverk skulle gälla i tio år istället för i tre år som i dag, för att stabilisera institutionernas ekonomi. Sten Olsson är nöjd med att regeringen gått på hans linje.

– Det känns väldigt roligt att ha fått vara med och lösa ett problem som har varit en stor stridsfråga under 15 år. Jag tycker självklart att det är positivt att man så snabbt efter utredningen har kommit fram till ställningstagandet och utredningens förslag var ju gillat, uppskattat, av både fastighetsverket och de olika kulturinstitutionerna, så jag tror att det blir en bra lösning för alla parter för framtiden.

Varför är det här viktigt?

– De här kulturinstitutionerna driver en verksamhet med ganska små ekonomiska marginaler och hyreskonstnaden är en stor och viktig post för dem. Med det här nya systemet får de en bättre förutsägbarhet och kan planera sin ekonomi för en tioårsperiod. På det sättet får de bättre förutsättningar och kan koncentrera sig sitt huvuduppdrag, nämligen att bedriva kulturell verksamhet.

Hur kommer verksamheten att påverkas?

– Det vi föreslog var att man ska få en tydligare ansvarsfördelning mellan hyresgäst och fastighetsägare, att man ska ha tioåriga hyreskontrakt istället för treåriga som idag. Och på det sättet också ska kunna få en bättre framförhållning och bättre förutsägbarhet. Jag tror att det kommer att minska det administrativa arbetet och utöka utrymmet för den kreativa kulturella verksamheten.

Johanna Rudbäck