Regeringens satsning på kulturarvet ifrågasätts

2:51 min

Kulturbudgeten som presenterades igår innehöll få överraskningar. Men den visade att regeringen fortsätter att satsa på kulturarvet. Lena Adelsohn Liljeroth tycker att satsningarna är motiverade, men kritiseras för att lämna samtidskulturen lidande.

Scenkonsten drabbas hårt av att scenkonstpensionsfrågan ännu inte är löst i årets budget. Och Kungliga operans chef säger till Mitt i musiken att man nu umgås med tanken att man behöver säga upp personal. Ändå är det ingen fråga som Lena Adelsohn Liljeroth anser sig kunna driva, eftersom den ligger på socialminister Stefan Attefalls departement.

Detsamma gäller årets stora kulturbudgetnyhet, en satsning på 800 miljoner kronor på kulturarvslyftet, som ligger under arbetsmarknadsdepartementet.

Kulturbudgeten i sig var långt ifrån någon bomb, men även här är tendensen tydlig, att regeringen fokuserar på kulturarvet, bland annat genom att reglera hyrorna för de klassiska kulturorganisationerna, som Dramaten och Nationalmuseum, och avsätta 100 miljoner till public service-företagen för att tillgängliggöra sina arkiv för allmänheten. Men kulturministern tycker att kulturarvssatsningarna är motiverade.

– Kulturarvet är en av våra prioriteringar. Dessutom ser jag också hur kulturarvet blir allt mer intressant för den framåtsyftande kulturen. Det kan gälla allt inom författarskap, design, konst och det industriella kulturarvet.

Varför är det viktigt?

– Om vi ska ha någon form av förståelse för den tid vi nu lever i och kunna ta ut en kompass för framtiden, så måste vi också veta varifrån vi kommer och vilka rötter vi har, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Ser du någon fara på sikt med att andra departement står för flera nya kultursatsningar?

– Nej, inte så länge vi fortfarande kan växa och värna om kulturens kärna. Att kulturen tar plats på andra områden tycker jg bara är en fördel, säger Lena Adelsohn-Liljeroth.

Konstnärernas Riksorganisations ordförande Karin Willén är mycket kritisk till budgeten och ser stora problem med regeringens fokusering på kulturarvsfrågor.

– Särskilt i dåliga eller osäkra tider är det viktigt att vi har kanaler och arenor där vi kan hantera den oro eller de frågor som en osäker samhällssituation väcker. Då är det i samtidskulturen man kan hantera vardagen och det som händer idag. Vi kan inte bara titta bakåt, hur skulle det se ut?

En av de frågor som har cirkulerat mycket den senaste tiden är hur samhället bör bemöta främlingsfientlig och högerextremism. Kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth menar att regeringen addresserar den frågan.

– Vi har ju satsningar på kulturlivets internationalisering. Det ligger bland annat inom konstnärsnämnden, och kulturrådet. Det finns också den här satsningen med fristadsförfattare, det samarbetet som Sida har med Kulturrådet, så det finns absolut en koppling till det. Sedan finns det en handlingsplan som håller på att tas fram av Birgitta Ohlsson, EU-ministern, där det finns kopplingar också till statens medieråd med att stärka barns och ungas medieanvänding. Där finns en tydlig koppling också till de extremistsika rörelserna, så vi är i hög grad involverade, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson är överlag positiv till regeringens budget, men precis som Karin Willén ser han ändå ett problem med ett för stort fokus på kulturarvsområdet.

– Det nya är det som kommer att bli framtidens kulturarv, och det är i det nya som samtidens konstnärer agerar. De agerar ju inte i det gamla. Så ska vi ha en konstnärsgrupp som kan livnära sig och visa fram sin konst så får man satsa på det nya och inte det gamla.

                                   Johanna Rudbäck och Hedvig Weibull