Wästberg försvarar Tranströmer-val

Nu går akademiledamoten Per Wästberg i svaromål mot den amerikanska kritik som riktats mot valet av årets Nobelpristagare i litteratur, Tomas Tranströmer. Wästbergs svar kommer sedan skribenten Tim Parks i en artikel i New York Review of Books, haft en allmän uppgörelse med litteraturpriset under rubriken "Whats wrong with the Nobel prize in literature?".

Wästberg, som är ordförande i Nobelkommittén för litteraturpriset, redogör i sitt svar bland annat för hur hela urvalsprocessen går till och nämner bland annat att ingen kandidat kan få priset om denne inte funnits med på Svenska Akademiens korta lista med fem namn i åtminstone två år.

"Vi väljer en individs livsverk oberoende av nation, kön, religion. Vi kan, om det behövs, ge det till Portugal eller USA fem gånger i rad, eller till essäister, historiker, barnboksförfattare. Vi har inte ett kriterium för mänskliga rättigheter", skriver han vidare.

Svaret finns att läsa på Svenska Akademiens ständige sekreterare Peter Englunds blogg.