Stort kulturmöte i Bryssel

0:39 min

Idag och imorgon samlas 800 kulturrepresentanter i Bryssel för att diskutera vilka kulturfrågor som EU i framtiden ska arbeta med. Det är EU-kommissionen som bjudit in medlemsländerna för att prata om det nya kulturprogram som föreslås gälla 2014 -2020.

Kulturprogrammet samlar kultur, media och kreativa näringar under rubriken Creative Europe. En av talarna i Bryssel är Annika Strömberg som är EU-samordnare från Västra Götalandsregionen.

Hon anser att det pågående arbetet med att ta fram en bild av hur en framtida kulturpolitik för EU kan se ut, också borde involvera styrelserna från regionala och lokala nivåer. Annika Strömberg har därför varit med och tagit initiativ till ett nätverk för regioner i EU som vill arbeta med kultur och vara med och forma kulturpolitiken i unionen.

– Det blir ett demokratiskt underskott om man inte involverar oss. Det är en politisk process som pågår som kan resultera i en europeisk kulturpolitik - som redan har resulterat i konkreta förslag från europeiska rådet. Om inte regional nivå är med men ändå lägger mycket pengar på kulturområdet så är det en tung röst som inte får plats.